พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th