พยากรณ์อากาศ 23 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th