พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 21 33
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 23 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th