พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชุมพร   อากาศเย็น 23 31
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th