พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 39
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 24 41
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
www.tmd.go.th