พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th