พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 37
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 41
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 28 39
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 28 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
www.tmd.go.th