พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 32
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
สระบุรี   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th