พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 39
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 26 38
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 27 38
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 38
www.tmd.go.th