พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 28
ชัยภูมิ   อากาศหนาว 15 27
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 18 30
ปทุมธานี   อากาศเย็น 19 32
สระบุรี   อากาศเย็น 18 31
www.tmd.go.th