พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 36
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 22 38
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 37
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
www.tmd.go.th