พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 29
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 29
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
www.tmd.go.th