พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th