พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th