พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 35
www.tmd.go.th