พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 28 39
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 41
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 33
www.tmd.go.th