พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
www.tmd.go.th