พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 29
www.tmd.go.th