พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 21 35
www.tmd.go.th