พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th