พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 20 33
www.tmd.go.th