พยากรณ์อากาศ 27 มิ.ย. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th