พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 37
www.tmd.go.th