พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th