พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ปทุมธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สระบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
นนทบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th