พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 16 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th