พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ปทุมธานี   อากาศเย็น 21 32
สระบุรี   อากาศเย็น 21 31
นนทบุรี   อากาศเย็น 22 31
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 31
นครนายก   อากาศเย็น 21 31
www.tmd.go.th