พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th