พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th