พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th