พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th