พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th