พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
www.tmd.go.th