พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th