พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 29
อุดรธานี   อากาศหนาว 14 29
มหาสารคาม   อากาศหนาว 14 30
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 14 28
ยโสธร   อากาศเย็น 17 29
สุรินทร์   อากาศเย็น 16 29
www.tmd.go.th