พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th