พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th