พยากรณ์อากาศ 28 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
มุกดาหาร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th