พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th