พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 17 29
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 29
มุกดาหาร   อากาศหนาว 15 28
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 14 28
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 17 29
www.tmd.go.th