พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 27
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 27
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
www.tmd.go.th