พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
www.tmd.go.th