พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th