พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
หนองคาย   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครพนม   อากาศเย็น 22 34
สกลนคร   อากาศเย็น 22 34
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th