พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 27 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th