พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 19 30
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th