พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ร้อยเอ็ด   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 30
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th