พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
หนองคาย   อากาศเย็น 18 26
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 30
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 27
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 27
นครพนม   อากาศหนาว 15 26
สกลนคร   อากาศเย็น 16 26
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 16 27
www.tmd.go.th