พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 25 38
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 37
มุกดาหาร   อากาศเย็น 21 37
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 38
นครพนม   อากาศเย็น 22 38
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 37
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 37
www.tmd.go.th