พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 41
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
มุกดาหาร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 41
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 41
www.tmd.go.th