พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
เลย   อากาศเย็น 18 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 34
www.tmd.go.th