พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th