พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 23 34
เลย   อากาศเย็น 21 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 23 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th