พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th