พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 16 31
เลย   อากาศเย็น 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
มุกดาหาร   อากาศหนาว 15 29
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 31
www.tmd.go.th