พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
มุกดาหาร   ฝน 0 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th