พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th