พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th