พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th