พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
หนองคาย   อากาศเย็น 16 31
เลย   อากาศเย็น 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
สกลนคร   อากาศหนาว 12 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
www.tmd.go.th