พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th