พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th