พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
หนองคาย   อากาศเย็น 18 30
เลย   อากาศเย็น 17 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 31
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 31
สกลนคร   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th