พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 37
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 35
www.tmd.go.th