พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th