พยากรณ์อากาศ 12 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
หนองคาย   อากาศเย็น 18 29
เลย   อากาศเย็น 18 27
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 29
อุดรธานี   อากาศเย็น 19 29
สกลนคร   อากาศเย็น 18 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 30
www.tmd.go.th