พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 32
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th