พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
www.tmd.go.th