พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 18 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 16 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 18 30
สกลนคร   อากาศเย็น 16 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th