พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th