พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 23 32
หนองคาย   อากาศเย็น 18 30
เลย   อากาศเย็น 17 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 31
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 18 30
สกลนคร   อากาศเย็น 16 31
www.tmd.go.th