พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th