พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
กำแพงเพชร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 36
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th