พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th