พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th