พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 28
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th