พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th