พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 27
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 27
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 28
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
www.tmd.go.th