พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
หนองคาย   อากาศเย็น 17 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 27
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 19 28
อุดรธานี   อากาศเย็น 16 28
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 28
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 28
www.tmd.go.th