พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th