พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th