พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 41
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 41
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 37
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 41
www.tmd.go.th