พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 28
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 18 27
นครพนม   อากาศหนาว 14 27
สกลนคร   อากาศหนาว 15 27
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 28
www.tmd.go.th