พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th