พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 20 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
สกลนคร   อากาศเย็น 22 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
www.tmd.go.th