พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th