พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th