พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 35
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th