พยากรณ์อากาศ 21 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th