พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 22 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 22 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 19 36
หนองบัวลำภู   มีเมฆบางส่วน 19 37
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
บึงกาฬ   มีเมฆบางส่วน 20 34
www.tmd.go.th