พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th