พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 26
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th