พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th