พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th