พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 26 39
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th