พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th