พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th