พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th