พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 20 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 22 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th