พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th