พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
หนองคาย   อากาศหนาว 15 28
เลย   อากาศหนาว 12 29
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
อุดรธานี   อากาศหนาว 14 29
หนองบัวลำภู   อากาศหนาว 14 28
สกลนคร   อากาศหนาว 13 27
บึงกาฬ   อากาศหนาว 13 28
www.tmd.go.th