พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th