พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 61
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 25 36
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 22 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 36
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 38
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th