พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 27
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th