พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 16 26
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th