พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
www.tmd.go.th