พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
มุกดาหาร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th