พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 20 32
นครพนม   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th