พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 17 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 32
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 29
นครพนม   อากาศหนาว 14 28
สกลนคร   อากาศหนาว 14 28
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 17 28
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th