พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th