พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 27
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th