พยากรณ์อากาศ 28 ก.ค. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 26
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 27
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 26
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th