พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
สกลนคร   อากาศเย็น 22 34
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th