พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th