พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th