พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 17 28
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 29
นครพนม   อากาศหนาว 14 28
สกลนคร   อากาศหนาว 14 28
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th