พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 29
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 28
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 27
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
www.tmd.go.th