พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
www.tmd.go.th