พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th