พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th