พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
หนองคาย   อากาศเย็น 22 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 30
นครพนม   อากาศเย็น 19 31
สกลนคร   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th