พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th