พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th