พยากรณ์อากาศ 24 ม.ค. 65
หนองคาย   อากาศเย็น 18 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 31
มุกดาหาร   อากาศเย็น 20 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th