พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 21 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
มุกดาหาร   อากาศเย็น 23 34
นครพนม   อากาศเย็น 22 33
สกลนคร   อากาศเย็น 21 34
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 37
www.tmd.go.th