พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 32
นครพนม   อากาศเย็น 18 32
สกลนคร   อากาศเย็น 16 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 34
www.tmd.go.th