พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th