พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th