พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
www.tmd.go.th