พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th