พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
หนองคาย   อากาศเย็น 22 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 31
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 30
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 19 30
นครพนม   อากาศเย็น 19 31
สกลนคร   อากาศเย็น 19 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 30
www.tmd.go.th