พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 28
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 28
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 27
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 27
www.tmd.go.th