พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 27
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th