พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 30
นครราชสีมา   ฝน 40 % ของพื้นที่ 20 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 26
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 26
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 28
www.tmd.go.th