พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th