พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th