พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 19 34
หนองคาย   อากาศเย็น 18 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 30
สกลนคร   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th