พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th