พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงราย   มีเมฆบางส่วน 21 32
เพชรบูรณ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 26
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th