พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th