พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
สกลนคร   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
www.tmd.go.th