พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th