พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
หนองคาย   อากาศเย็น 20 33
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 33
สกลนคร   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th