พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th