พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th