พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th