พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th