พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 29
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th