พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th