พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th