พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
หนองคาย   อากาศเย็น 18 32
เลย   อากาศหนาว 15 34
อุดรธานี   อากาศเย็น 19 33
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 18 33
สกลนคร   อากาศเย็น 17 30
www.tmd.go.th