พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th