พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 36
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th