พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
หนองคาย   อากาศเย็น 16 29
เลย   อากาศหนาว 15 28
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 29
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 29
สกลนคร   อากาศหนาว 15 28
www.tmd.go.th