พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th