พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
หนองคาย   อากาศเย็น 18 32
เลย   อากาศเย็น 17 31
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 33
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 32
สกลนคร   อากาศเย็น 17 33
www.tmd.go.th