พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th