พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th