พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
หนองคาย   อากาศหนาว 15 31
เลย   อากาศหนาว 13 31
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 14 31
สกลนคร   อากาศหนาว 13 29
มหาสารคาม   อากาศหนาว 15 31
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 14 31
www.tmd.go.th