พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th