พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th