พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th