พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 36
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th