พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
เลย   อากาศเย็น 19 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
สกลนคร   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th