พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 25 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 37
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th