พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 18 31
เลย   อากาศหนาว 11 25
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 28
สกลนคร   อากาศหนาว 12 26
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th