พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 32
www.tmd.go.th