พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
เลย   อากาศเย็น 16 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
สกลนคร   อากาศเย็น 16 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th