พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 33
เลย   อากาศหนาว 16 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 32
สกลนคร   อากาศเย็น 16 28
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th