พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 39
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th