พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th