พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th