พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 27 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th