พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th