พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th