พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th