พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 32
เลย   อากาศหนาว 15 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 27
สกลนคร   อากาศหนาว 15 27
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th