พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 32
เลย   อากาศหนาว 13 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 30
สกลนคร   อากาศหนาว 13 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 28
www.tmd.go.th