พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 28
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th