พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th