พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th