พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th