พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
สกลนคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th