พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 32
เลย   อากาศเย็น 16 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
สกลนคร   อากาศหนาว 15 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th