พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 20 36
เลย   มีเมฆบางส่วน 16 37
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 36
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th