พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
เลย   อากาศเย็น 19 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
สกลนคร   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 31
www.tmd.go.th