พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th