พยากรณ์อากาศ 31 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 24 38
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 36
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th